Romerike Revisjon IKS inviterer ansatte i kommunene til erfaringsseminar 7 april. Endelig program og påmelding kommer i uke 6.

Revisjonen har undersøkt tildelingspraksis ved tildeling av korttidsplass på sykehjem i fire kommuner: Aurskog – Høland, Fet, Nes og Nannestad. I Nannestad undersøkte revisjonen i tillegg samhandlingen med Ahus.
Formålet med seminaret er å lage en arena for erfaringsutveksling og diskusjon mellom kommunene på helse - og omsorgsområdet.
 
Link til rapportene: http://www.romerikerevisjon.no/hjem/rapporter
 
Hold av dagen 7 april!
 

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: