Kvartalsrapport for 2. kvartal 2015

   
Dette er en kvartalsrapport fra Romerike revisjon IKS. Selskapet utfører lovpålagt revisjon for kommunene på Romerike. Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på Romerike.  
 
 
Drift
De ansatte har arbeidet med en felles selskapsstrategi for perioden 2015-2020. Visjonen og strategiske mål er godt forankret hos de ansatte. Det arbeides nå i grupper for å jobbe videre med resultatmål og tiltak for å nå de strategiske målene.
 
Sykefraværet har totalt sett vært på 1,2 % for 2. kvartal. I tillegg er en person ute i fødselspermisjon hele perioden.
 
 
Revisjon
Hovedoppgaver i perioden:

Regnskapsrevisjon:
  • Revisjon av årsregnskap for 2014.

Forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor områdene:
  • Korttidsopphold i institusjon  (2 av 3 rapporter levert)
  • Psykisk helse og rus (3 av 4 rapporter levert)
  • Enkelte problemstillinger i et aksjeselskap (eies fullt ut av en kommune)
  • Sykehjem
  • Oppfølging av vedtak

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om investeringsprosjekter
Eierskapskontroller i tre selskaper
Utvidede undersøkelser for to kommuner levert til oppdragsgiver
 
Selskapet leverer varslingstjenester til flere av kommunene. Det jobbes videre med å revidere avtaler som er inngått med de tidligere selskapene, og å få på plass nødvendige konsesjoner.
 
 
Økonomi
Selskapet er nå inne i sitt første hele driftsår. I andre kvartal har det kun vært løpende drift, ingen større aktivitet som påvirker økonomien i forhold til budsjettet.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
kvartalsrapport 1  kvartal 2015

Relevant informasjon

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: