Styret

Styret er valgt av representantskapet, og består av følgende personer: 

Styreleder - Erik Myhrer
Nestleder - Sonja Irene Sjøli
Styremedlem - Arne Bruknapp
Styremedlem - Ingun Sletnes
Styremedlem - Øyvind Tronier Halvorsen
Styremedlem (ansattes representant) - Øyvind S. Førde
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: