Våre tjenester

banner-forside

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Les mer om regnskapsrevisjon
 

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et eget fagfelt med en arbeidsmåte basert på vitenskapelige metoder. Prosjektene spenner fra enkle undersøkelser som oppfølging av vedtak til  effektanalyser eller juridiske vurderinger.
Les mer om forvaltningsrevisjon
 

Større undersøkelser/gransking

Ved behov kan Romerike Revisjon ta på seg større granskingsoppdrag og/eller undersøkelser. Dette vil som regel være initiert av kontrollutvalget i en av de 13 eierkommunene, men det kan også være et resultat av for eksempel en varslingssak.
Større undersøkelser/gransking
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: