Våre tjenester

banner-forside

Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Les mer om regnskapsrevisjon
 

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon defineres som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I tillegg hører undersøkelser av regeletterlevelse inn under forvaltningsrevisjon.

Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon minst en gang årlig.  

Les mer om forvaltningsrevisjon
 

Større undersøkelser/gransking

Ved behov kan Romerike Revisjon ta på seg større granskingsoppdrag og/eller undersøkelser. Dette vil som regel være initiert av kontrollutvalget i en av de 13 eierkommunene, men det kan også være et resultat av for eksempel en varslingssak.
Større undersøkelser/gransking
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: