Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et eget fagfelt med en arbeidsmåte basert på vitenskapelige metoder. Prosjektene spenner fra enkle undersøkelser som oppfølging av vedtak til  effektanalyser eller juridiske vurderinger.
Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven og er definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
 
Formålet er å bidra til:
  • Økt produktivitet, effektivitet og  måloppnåelse i kommunen.
  • At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk og ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.
  • Å skaffe informasjon som gir grunnlag for kontrollutvalgets og kommunestyrets tilsyn med forvaltningen.
 
Forvaltningsrevisjon skal bidra til forbedring og læring.

Brosjyre om forvaltningsrevisjon

rri-brosjyre-forvaltningsrevisjon-last-ned
Last ned Romerike revisjons brosjyre om forvaltningsrevisjon her
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: