bilde-rapport

Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike

01.03.2022
All kommunal virksomhet forventes å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke hvordan eierne følger opp at IKS på Romerike ivaretar samfunnsansvar utover det spesifikke samfunnsoppdraget hvert enkelt selskap har fått.

Rapporten viser at eierne har vedtatt korte og til dels vage formuleringer om at selskapene skal ta samfunnsansvar, men uten at dette fylles med konkret innhold. Det kommer også frem i rapporten at noen av styringsdokumentene er gamle, og i noen tilfeller har det gått langt mer tid enn det eierkommunene har forutsatt, uten at disse har blitt oppdatert. Det også er i noen tilfeller uklart hvorvidt styrene i selskapene forventes å forholde seg til eierstrategiene som forpliktende styringsdokument.
 

Eierskapskontroll - Samfunnsansvar i interkommunale selskaper på Romerike

01.03.2022
All kommunal virksomhet forventes å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke hvordan eierne følger opp at IKS på Romerike ivaretar samfunnsansvar utover det spesifikke samfunnsoppdraget hvert enkelt selskap har fått.

Rapporten viser at eierne har vedtatt korte og til dels vage formuleringer om at selskapene skal ta samfunnsansvar, men uten at dette fylles med konkret innhold. Det kommer også frem i rapporten at noen av styringsdokumentene er gamle, og i noen tilfeller har det gått langt mer tid enn det eierkommunene har forutsatt, uten at disse har blitt oppdatert. Det også er i noen tilfeller uklart hvorvidt styrene i selskapene forventes å forholde seg til eierstrategiene som forpliktende styringsdokument.