bilde-rapport

Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike

28.02.2016
Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR. 

Forundersøkelse av samarbeidsrådet for Nedre Romerike

28.02.2016
Kontrollutvalgene i Aurskog-Høland, Nittedal, Rælingen og Sørum har bestilt en felles forundersøkelse av enkelte avgrensede forhold/problemstillinger som har fremkommet i pressen i forbindelse med en revisjonsrapport som tok for seg internkontroll og virksomhetsstyring i SNR.