shutterstock_1208916364

Frokostseminar om økonomiske måltall og handlingsregler

01.07.2020
Romerike revisjon avholdt torsdag 7. november frokostseminar for kommunene på Romerike om økonomiske måltall og handlingsregler. 
Ny kommunelov har økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen, og kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Sigmund Engedal og Rune Bye fra KS gav deltakerne oversikt over finansielle måltall og økonomisk handlingsrom i kommunene. I tillegg gjennomgikk de KS-modellen som er en metode utviklet for å gi en anbefaling om minimumsnivåer basert på hvordan den enkelte kommune har styrt økonomien sin de siste årene. Inge Bjur  Halvorsen delte sine erfaringer om hvordan Nittedal kommune har jobbet med økonomiske måltall.
 
RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.
shutterstock_1208916364

Frokostseminar om økonomiske måltall og handlingsregler

01.07.2020
Romerike revisjon avholdt torsdag 7. november frokostseminar for kommunene på Romerike om økonomiske måltall og handlingsregler. 
Ny kommunelov har økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen, og kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Sigmund Engedal og Rune Bye fra KS gav deltakerne oversikt over finansielle måltall og økonomisk handlingsrom i kommunene. I tillegg gjennomgikk de KS-modellen som er en metode utviklet for å gi en anbefaling om minimumsnivåer basert på hvordan den enkelte kommune har styrt økonomien sin de siste årene. Inge Bjur  Halvorsen delte sine erfaringer om hvordan Nittedal kommune har jobbet med økonomiske måltall.
 
RRI vil avholde flere frokostseminarer der faglige tema blir satt på dagorden. Har du spørsmål eller forslag til tema for fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no.