bilde-rapport

Mobbing i skolen i Sørum kommune

02.05.2018
Revisjonen har undersøkt Sørum kommunens arbeid mot mobbing i skolen. Samlet sett konkluderer revisjonen at Sørum kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å sikre at elever som kan være eller er utsatt mobbing blir fulgt opp på en god måte. Revisjonen anbefaler at kommunen bør sørge for at alle skoler gjennomfører en prosess med å definere mobbing og krenkende atferd, at kommunen sikrer at aktivitetspliktens delplikter om å følge med, gripe inn og varsle forstås likt og etterleves av alle som arbeider ved skolene. Videre må kommunen sikre at skolene iverksetter egnede undersøkelser og tiltak for å stanse forekomster av all mobbing. Kommunen bør også påse at skolene reviderer sine rutiner i henhold til endringene i opplæringsloven kapittel 9A.

Mobbing i skolen i Sørum kommune

02.05.2018
Revisjonen har undersøkt Sørum kommunens arbeid mot mobbing i skolen. Samlet sett konkluderer revisjonen at Sørum kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å sikre at elever som kan være eller er utsatt mobbing blir fulgt opp på en god måte. Revisjonen anbefaler at kommunen bør sørge for at alle skoler gjennomfører en prosess med å definere mobbing og krenkende atferd, at kommunen sikrer at aktivitetspliktens delplikter om å følge med, gripe inn og varsle forstås likt og etterleves av alle som arbeider ved skolene. Videre må kommunen sikre at skolene iverksetter egnede undersøkelser og tiltak for å stanse forekomster av all mobbing. Kommunen bør også påse at skolene reviderer sine rutiner i henhold til endringene i opplæringsloven kapittel 9A.