bilde-rapport

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune

30.09.2019
Undersøkelsen viser at Nes kommune siden 2017 har fått på plass flere planer, rutiner, prosjekter og samarbeidsavtaler, samt tverrfaglige møtepunkt og forum, som skal bidra til styrket samordning av det forebyggende arbeidet rundt barn og unge. Særlig trekkes oppvekstforum frem som en viktig arena for tverrfaglig samarbeid. I tillegg har kommunen gjennomført en omfattende omorganisering på overordnet nivå og redusert antall virksomheter i kommunen betraktelig. Færre virksomheter og ledere bidrar ifølge administrasjonen til at det blir enklere å koordinere det tverrfaglige forebyggende arbeidet rundt barn og unge.

Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjon om forebyggende innsats barn og unge i Nes kommune

30.09.2019
Undersøkelsen viser at Nes kommune siden 2017 har fått på plass flere planer, rutiner, prosjekter og samarbeidsavtaler, samt tverrfaglige møtepunkt og forum, som skal bidra til styrket samordning av det forebyggende arbeidet rundt barn og unge. Særlig trekkes oppvekstforum frem som en viktig arena for tverrfaglig samarbeid. I tillegg har kommunen gjennomført en omfattende omorganisering på overordnet nivå og redusert antall virksomheter i kommunen betraktelig. Færre virksomheter og ledere bidrar ifølge administrasjonen til at det blir enklere å koordinere det tverrfaglige forebyggende arbeidet rundt barn og unge.