bilde-rapport

Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune

02.12.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan Rælingen kommune tilrettela for elevers rett til opplæringstilbud i de ulike fasene av pandemien. Undersøkelsen viste at skoleeier raskt etablerte en struktur for informasjonsflyt vis a vis skolene da koronapandemien brøt ut. Undersøkelsen viste også at skolene hadde oppdaterte oversikter over elever med særlige behov våren 2021, men at det var stor variasjon i hvordan oversiktene var utformet. Den daglige kontakten mellom lærer og elev var noe varierende i forbindelse med digital hjemmeopplæring, og det var stor variasjonen mellom trinn og skoler med hensyn til tilpasninger for elever med vedtak om spesialundervisning.

Opplæringstilbudet i grunnskolen under Covid-19 pandemien i Rælingen kommune

02.12.2021
Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan Rælingen kommune tilrettela for elevers rett til opplæringstilbud i de ulike fasene av pandemien. Undersøkelsen viste at skoleeier raskt etablerte en struktur for informasjonsflyt vis a vis skolene da koronapandemien brøt ut. Undersøkelsen viste også at skolene hadde oppdaterte oversikter over elever med særlige behov våren 2021, men at det var stor variasjon i hvordan oversiktene var utformet. Den daglige kontakten mellom lærer og elev var noe varierende i forbindelse med digital hjemmeopplæring, og det var stor variasjonen mellom trinn og skoler med hensyn til tilpasninger for elever med vedtak om spesialundervisning.