bilde-rapport

Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune

01.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Rælingen kommune har et system som legger til rette for en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv forvaltning av formålsbygg. Undersøkelsen viser at mange formålsbygg i kommunen har et vedlikeholdsetterslep, anslått til 344,3 mill. kr i 2017. Kommunen vedtok mars 2019 en eiendomsstrategi, med tre mål som omhandler vedlikehold. Videre viser undersøkelsen at Rælingen kommune innhenter og bruker tilstandsinformasjon om formålsbyggene, men at det mangler skriftlige rutiner og system for dette.

Vedlikehold av formålsbygg i Rælingen kommune

01.08.2019
Revisjonen har undersøkt om Rælingen kommune har et system som legger til rette for en rasjonell, kostnadseffektiv og formålseffektiv forvaltning av formålsbygg. Undersøkelsen viser at mange formålsbygg i kommunen har et vedlikeholdsetterslep, anslått til 344,3 mill. kr i 2017. Kommunen vedtok mars 2019 en eiendomsstrategi, med tre mål som omhandler vedlikehold. Videre viser undersøkelsen at Rælingen kommune innhenter og bruker tilstandsinformasjon om formålsbyggene, men at det mangler skriftlige rutiner og system for dette.