Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem

Regjeringen synes det er urimelig at de som m���� bo på dobbeltrom mot sin vilje skal betale samme egenandel som de som får eget rom. De vil derfor gjøre det rimeligere for sykehjemsbeboere å bo på dobbeltrom. Alle med langvarig opphold på sykehjem bør få enerom hvis de ønsker det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Staten gir allerede kommunesektoren betydelig bidrag gjennom ulike tilskuddsordninger for å redusere antallet personer på dobbeltrom. Kommunene ble derfor i 2014 kun kompensert for om lag halvparten av inntektsbortfallet. Ordningen innebærer videre at kommuner som likevel plasserer personer i dobbeltrom mot sin vilje vil bli økonomisk straffet for dette.

Endringen i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er en oppfølging av regjeringsplattformen.

Fra 1. juli 2014 har forskriftens § 3 annet ledd følgende ordlyd (endringer i kursiv):
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbel��p, fratrukket et fribeløp på kroner 7 250 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på 35.000 kroner

Revisjonen minner kommunene på Romerike om å ivareta dette kravet om fradrag i vederlagsberegninger ved slik bruk av dobbeltrom.

Les mer om forskriftsendringen i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet her


 

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.