Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

RRIs erfaringsseminar 2015 - offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Ettersom det offentlige er forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser, er det viktig at man kjenner regelverket, vet hvordan det skal tolkes og har den nødvendige kompetansen internt, sier daglig leder i RRI Nina Neset.

I forvaltningsrevisjoner av offentlige anskaffelser har RRI blant annet funnet mangler ved verdiberegninger, at det er feil klassifisering av kontraktstyper, feil i bruken av rammeavtaler, manglende skriftliggjøring av avrop og brudd på habilitetsregler. En gjennomgående utfordring for kommunene er å sikre god kompetanse på området og kvalitetssikring av innkjøpsprosessen slik at det fattes gode beslutninger i alle ledd i store investeringsprosjekter.

Det kom i løpet av seminaret også fram at sosial dumping og oppfølging av kontrakter ute i de engasjerte bedriftene er en utfordring for kommunene fremover.

RRI avholdt torsdag 5. mars 2015 sitt første erfaringsseminar for kommunene på Romerike. RRI vil avholde årlige erfaringsseminarer hvor målet er å bidra til erfaringsutveksling kommunene i mellom, samt formidling av revisjonens erfaringer om risikoområder fra gjennomførte revisjonsoppdrag. Har du spørsmål eller forslag til tema for de fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no
 

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.