Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny
Oppsummering av frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
19.12.2017
Oppsummering av frokostseminar om avslutning av årsregnskap, avstemminger og krav til dokumentasjon av balansen for kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Les mer
Frokostseminar for kommuner - årsavslutning
22.11.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap med kommentarer opp mot ny kommunelov og dokumentasjon av balansen for kommuner
Les mer
Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
18.09.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap, avstemminger og krav til dokumentasjon av balansen for kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Les mer
Resultater for kommunene på Romerike
22.05.2017
Oppsummering av netto driftsresultater på Romerike og litt generell informasjon om kontrolloppstilling og notehenvisninger.
Les mer
Gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller
24.05.2017
Har du lyst til å se hva RRI har gjennomført av forvaltningsrevisjoner i din og andre kommuner på Romerike? Alle rapporter er publisert på våre nettsider, og en oversikt over alle gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller finner du her
Les mer
Aktuelt om kommunesammenslåing
22.05.2017
Litt om aktuelle problemstillinger innenfor mva, eiendomsskatt, arkiv og justeringsplikt - og rett ved kommunesammenslåing.
Les mer
Bruk av Vipps og andre regnskapsspørsmål
22.05.2017
Litt om dokumentasjonskrav ved bruk av Vipps, nye regler for kassasystemer, rapportering av utenlandske leverandører og fritak for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr.
Les mer
Årsregnskapet 2017
25.01.2017
Viktige nyheter for regnskapsåret 2017
Les mer
Årsregnskapet 2016
25.01.2017
Endringer og forhold å merke seg for regnskapsåret 2016
Les mer
Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
11.01.2017
Revisjonen har undersøkt om tilstandskartleggingen av formålsbyggene i Eidsvoll kommune gjennomføres på en tilfredsstillende måte og om informasjonen brukes til planlegging av drift og vedlikehold.
Les mer