Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Aktuelt om kommunesammenslåing

Ikke justering av mva ved kommunesammenslåing og - deling
Regjeringen foreslår å lovfeste et unntak fra plikten til å justere merverdiavgiftskompensasjon ved kommunesammenslåinger og – delinger.

Eiendomsskatt
KS Eiendomsskattforum (KSE) har utarbeidet en veileder om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Veilederen tar for seg hvorledes kommuner kan og må innrette seg etter eiendomsskattelovens regler dersom to eller flere kommuner skal slå seg sammen, og det skal skrives ut skatt i den sammenslåtte kommunen. Les mer om veilederen her. 

Veileder om arkiv
Kommunereformen og kommunesammenslåinger vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnere i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon), har utarbeidet en veileder om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Les mer om veilederen her.  

Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåing
I et tilfelle hvor det er besluttet sammenslåing har de berørte kommunene tatt kontakt med Skattedirektoratet for å få avklart om kommunesammenslåingen er en såkalt justeringshendelse.  

Som følge av at spørsmålet er av stor betydning for kommunene har Skattedirektoratet fremlagt saken for Finansdepartementet til vurdering. Det må imidlertid trolig påregnes noe tid før Finansdepartementet gir uttrykk for sin oppfatning av dette spørsmålet. Les mer om justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåing.  
Temaet vil i tillegg bli omtalt i fremtidige utgaver av Kommunal økonomi.
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: