Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune

Undersøkelsen viser blant annet at Eidsvoll kommune er i en prosess for å implementere et nytt, elektronisk internkontrollsystem og at tilstanden på formålsbyggene ikke er tilfredsstillende kartlagt. Rapportens hovedfunn presenteres i faktaarket. Konklusjoner og anbefalinger finner du i rapportens sammendrag.

Faktaark om rapporten finner du her
Les hele rapporten om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune her

 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: