Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd


7. desember  2017 kl. 8.30-12.00
Sted: Ringveien 4, Jessheim (RRIs lokaler)                                                            
Målgruppe: Økonomi- og regnskapsansvarlig og sentrale medarbeidere innenfor regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd
 

Program

  • Avslutning av årsregnskapet 
  • Avstemminger
  • Krav til dokumentasjon av balansen

I etterkant av revisjonen av årsregnskapene for 2016 ser revisjonen flere problemstillinger som er felles for flere av fellesrådene og menighetsrådene. Romerike Revisjon IKS inviterer til et frokostseminar for alle som jobber med fellesråd og menighetsråd med fokus på regnskap og budsjett. Ved å dele kunnskap og erfaring ønsker vi å bidra til at fellesråd og menighetsråd på Romerike får bedre kunnskap om budsjett og regnskap som en kan få nytte av i egen virksomhet.

Velkommen til seminar med faglig påfyll og mulighet for utveksling av erfaringer.

Påmeldingen er avsluttet.

 

Relevant informasjon

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: