Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller

 
Leverte forvaltningsrevisjonsprosjekter
Kommune/oppdragsgiver Tema Leveringsår
Skedsmo Eiendomsforvaltning 2014
Nittedal Oppfølging vedtak 2014
Sørum Introduksjonsordninger flyktninger 2014
Ullensaker Psykisk helse og rus 2014
Sørum Krogstad Miljøpark AS 2015
Eidsvoll Hjemmesykepleie 2015
Aurskog-Høland Korttidsopphold i institusjon 2015
Fet Korttidsopphold i institusjon 2015
Nes Korttidsopphold i institusjon 2015
Nannestad Korttidsopphold i institusjon 2015
Rælingen Psykisk helse og rus 2015
Skedsmo Psykisk helse og rus 2015
Lørenskog Psykisk helse og rus 2015
Gjerdrum Oppfølging vedtak 2015
Ullensaker Vedlikehold kommunale bygg 2016
Skedsmo Tilpasset opplæring 2016
Hurdal Forebyggende barn og unge 2016
Rælingen Barnevern 2016
Lørenskog Informasjonssikkerhet 2016
Fet PPT barnehage 2016
Nes PPT barnehage 2016
Eidsvoll Vedlikehold kommunale bygg 2016
Nittedal Beredskap skole 2016
Gjerdrum Folkehelse 2017
Ullensaker Skolehelsetjeneste 2017
Sørum Offentlige anskaffelser 2017
Øvre Romerike ØRU/ØRIK 2017
Skedsmo Eiendomsskatt 2017
Aurskog/Høland Investeringsprosjekter 2017
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter planlagt og under arbeid pr 15.4.2017
Kommune Tema Planlagt levering
Lørenskog Eiendomsforvaltning Mai 2017
Nannestad Barnevern Mai 2017
Rælingen Sykefravær Mai 2017
Nes Forebyggende barn og unge August 2017
Lørenskog Barnevern August 2017
Nittedal Selvkost byggesak August 2017
Eidsvoll Folkehelse September 2017
Skedsmo Internkontroll September 2017
Aurskog-Høland Fastlegeordningen September 2017
Hurdal Økonomiske anskaffelser Oktober 2017
Sørum Mobbing Desember 2017
Skedsmo Eiendomsskatt (undersøkelse) Desember 2017
Fet Byggesaksbehandling 2018
 
Revisjonsundersøkelser 2015-2017
Kommune Selskap Leveringsår
Styret SNR     Organisering og
virksomhetsstyring
2015
Skedsmo KU Eiendomsskatt 2016
Ullensaker kommune Kostnader og tilskudd barnehager 2016
Lørenskog kommune Investeringsprosjekter (fase 1, 2,3) 2015-2016
Gjerdrum Internkontroll 2017
Aurskog-Høland  Økonomisk tilsyn barnehage 2017
 
Selskapskontroller 2016
Kommune Selskap Leveringsår
Gjerdrum Mjølkerampa AS 2016
Aurskog/Høland AS Aurskog/Høland Utbyggingsselskap 2016
A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Sørum  Nedre Romerike Brann og Redning IKS 2016
Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes Øvre Romerike Brann og Redning IKS  2017
Romerike Orbit Arena August 2017
Skedsmo Standveien 2 Oktober 2017
Romerike Romerike krisesenter Desember 2017

Forvaltningsrevisjonsrapportene kan du lese her 
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: