Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Oppsummering av frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd

frokostseminar%20kirke
I etterkant av revisjonen av årsregnskapene for 2016 så revisjonen flere problemstillinger som var felles for flere av fellesrådene og menighetsrådene på Romerike. Vi inviterte derfor til et felles frokostseminar den 7. desember for alle som jobber med kirkelige fellesråd og menighetsråd, og da med spesielt fokus på avslutning av årsregnskapet, avstemminger og krav til dokumentasjon av balansen.  
 
Det ble et vellykket seminar med godt oppmøte og mye engasjement fra deltakerne.
 
Romerike revisjon IKS vil jevnlige holde erfaringsseminarer for kommunene og andre kunder på Romerike. Målet er å bidra til erfaringsutveksling, læring samt formidling av revisjonens erfaringer. 
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: