Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Frokostseminar - Interkommunale samarbeidsmodeller, eierstyring og selskapskontroll


Revisjonen fullfører opplæringstilbudet til kontrollutvalgene med et frokostseminar som er knyttet til utvalgenes ansvar for å drive selskapskontroll.
 
Vi vil belyse hvor stor organisasjonsfrihet kommunene har til å løse sine oppgaver i ulike sammenslutningsformer. Hva er spesielt med offentlig eierskap? Vi kommer inn på lovens rammer for roller og ansvar mellom eier, styret og daglig leder.
 
Det blir lagt vekt på kontrollutvalgets rolle og hva en selskapskontroll kan inneholde.
Til slutt tar vi for oss revisjonens oppgaver med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper, og erfaringer så langt.


                               Du kan velge mellom to alternative tidspunkt:
  •  22.oktober 08:30– 11:15 Olavsgaard hotell, Hvam
                                                                     eller
  •  28.oktober 08:30– 11:15, Senterkontoret, Jessheim storsenter. 


Program


                     08:30-09:00         Frokost
                                        Vi byr på enkel frokostservering før programmet starter
 
          09:00-10:00         Offentlig eierskap, sammenslutningsmodeller og eierstyring
Ved ass. revisjonssjef Oddny Ruud Nordvik
                                                   
                     10:00-10:10         Benstrekk
 
                     10:10 -11:10        Kontroller med selskaper. Regelverk, KU og revisors rolle, erfaring/funn
Ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind Nordbrønd Grøndahl


Påmeldingsfrist: 12. oktober  2020
Seminaret er gratis


Påmeldingen er avsluttet

Relevant informasjon

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: