Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Frokostseminar om internkontroll


Tid: 2. februar  2018 kl. 8.00-10.45
Sted: Ringveien 4, Jessheim (RRIs lokaler)                                                            

Revisjonen inviterer til frokostseminar om internkontroll den 2. februar 08.30-10.45 (frokost kl. 08.00). Revisjonen ønsker å sette internkontroll på dagsordenen for å øke bevisstheten rundt hva et internkontrollsystem er og hva det betyr for effektiv og god drift i en kommune. Revisjonen har bred erfaring når det gjelder å undersøke kommunenes arbeid med internkontroll, både på overordnet- og sektornivå, og vil dele noen generelle funn og betraktninger. Videre vil to rådmenn fra Romerike dele kunnskap og erfaringer i arbeidet med å etablere betryggende kontroll. I tillegg vil revisjonssjef og medlem av kommunelovutvalget holde et innlegg om kommunelovutvalgets forslag til nye internkontrollbestemmelser.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men er særlig relevant for ledere og ansatte med ansvar for internkontroll som ønsker et mer helhetlig overblikk over kravene til internkontroll i en kommune.

Påmeldingen er avsluttet.
 

Relevant informasjon

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: