Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Frokostwebinar om tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørendeTID:     18. januar  2022 kl. 08:50-12:00
STED:  Elektronisk via Teams


Program


      08:50-09:00         Velkommen og kort presentasjon av RRI
  ved avdelingsleder forvaltningsrevisjon Øyvind Nordbrønd Grøndahl
                                                   
  09:00-09:45    Demensplan 2025 og nasjonale satsninger innen kommunal    helse og omsorg
   ved seniorrådgiver Kristin Ekbråthen og
   seniorrådgiver Monica Gåsvatn, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 
09:45-10:00    Spørsmål og diskusjon, benstrekk

 10:00-10:30    Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet til hjemmeboende
personer med demens i Aurskog-Høland

ved senior forvaltningsrevisor Kristin Fragell Lillevold

 10:30-11:00    Hva har kommunen gjort etter forvaltningsrevisjonen? 
ved kommunalsjef helse og livsmestring Kjersti Vevstad

11:00-11:15   Spørsmål og diskusjon, benstrekk

 11:15-11:50    Veiviser demens, digital veiviser for hele forløpet
ved fagkonsulent Thea Cathrine Bredholt,
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

11:50-12:00   Spørsmål og oppsummering

Påmeldingsfrist: 12. januar  2022
Ingen påmeldingsavgift 


Påmeldingen er avsluttet

Relevant informasjon

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: