Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Revisjon av kommunenes regnskap for 2017

Revisjon av kommunenes regnskap for 2017
Revisjon av kommunens regnskaper for 2017 er avsluttet. Alt i alt er vi fornøyd med produktet kommunene leverer. Det er få større avvik og punktene som vi påpeker er hovedsakelig forbedringspunkter. Vi har besøkt kontrollutvalgene hvor vi har lagt frem hva vi i grove trekk har utført av arbeide og hvilke punkter vi har satt fingeren på. Det er, eller vil bli, utført avsluttende møte med administrasjonen der vi ser på hva som har skjedd og hva som skal skje fremover. En del av dette er også en kartlegging av hvor tilfreds administrasjonen er med jobben vi gjør – hva gjør vi bra, hva kan vi gjøre annerledes og hva ønsker man mer av?

Økonomiske resultater
En gjennomgang av kommunene på Romerike sine økonomiske resultater viser at kommunene leverer gjennomsnittlig netto driftsresultat er på 2,83 %. Det viser at 2017 har en nedgang fra 2016 hvor sammenlignbart tall var på 3,7 %. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 1,75 %. Tar man utgangspunkt i dette måltallet, har Romerike tre kommuner som leverer økonomisk resultat under dette måltallet i 2017. Jevnt over så leverer også kommunene regnskapet i tide.

Frokostseminar, seminarer for kommunene og eventuelle temaer fremover
Før jul ble det gjennomført to frokostseminarer. Henholdsvis for de som arbeider med kommunale- og kirkeregnskaper. Et av teamene som gikk igjen på begge frokostseminarene, var dokumentasjon av balansen. Vi synes å ha sett en bedring i dokumentasjonen av balansepostene i årsoppgjøret for 2017. Tilbakemelding fra deltakerne er at dette er en type tiltak man ønsker å se mer til – det er noe vi har tatt med oss og vi kommer til å fortsette med frokostseminarer fremover. Vi er også behjelpelig med å gjennomføre lignende seminarer for dere ute i kommunen og kan tilpasse innholdet etter hva dere ønsker.

Et tema som er en gjenganger for diskusjon, er skille mellom drifts og investering. Hva er en driftsutgift og hva hører til i investeringsregnskapet? Teamet er vanskelig og det finnes en rekke problemstillinger innenfor grensedragningene. Her støter vi på utfordringer i forhold til tolkning av regelverket. Vi har også vært ute i flere kommuner med mini-foredrag på temaet, diskutert aktuelle problemstillinger innfor temaet som gjelder den aktuelle kommunen. Ønsker dere noe lignende, er det bare å ta kontakt.

RRI kommer, som nevnt, til å jobbe videre med frokostseminarer. Av aktuelle temaer er nevnte skille drift og investering, mva i kommuner mfl. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill til oss om hvilke tema dere ønsker, slik at vi kan tilby det dere føler er mest aktuelt.

 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: