Brosjyre om forvaltningsrevisjon

brosjyre-forvaltningsrevisjon2
Ny brosjyre gir deg og dine medarbeidere kortfattet informasjon om forvaltningsrevisjon i RRI.
Brosjyren gir en kort introduksjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, arbeidsmetoder og avdeling for forvaltningsrevisjon i RRI; hvem vi er og hva vi kan bidra med.

Last ned brosjyre som PDF her