Ny rapport om eiendomsstrategi og drift og vedlikehold i Skedsmo kommune

Plakat-rapport-2014-01-Skedsmo-eiendomsforvaltning
I rapporten ser revisjonen først på om eiendomsforvaltningen i Skedsmo har en overordnet politisk vedtatt eiendomsstrategi.  Revisjonen ser på hvilke elementer i en eiendomsstrategi som er på plass og hvilke elementer som mangler. Revisjonen ser deretter på systemer og rutiner i eiendomsavdelingen og undersøker om kommunen har god kontroll med både drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Faktaark om rapporten finner du her
Hele rapporten finner du her