Skatteplikt for næringsavfall fra 2014

Kommuner, kommunale foretak og kommunal eide selskaper blir fra 2014 skattepliktig for omsetning fra næringsavfall. Bakgrunnen er å forhindre uheldig konkurransevridning mellom kommuner og andre private og kommunalt eide avfallsselskaper som utfører avfallhåndteringstjenester.

De kommunene som har overlatt alt arbeidet med næringsavfall til andre blir ikke berørt av dette. Revisjonen ser at noen kommuner foretar faktureringen til næringskunder, disse vil trolig bli berørt av ordningen.
Konsekvenser av skattepliktforslaget er at den skattepliktige virksomheten må skilles ut i et eget regnskap, det må utarbeides egen åpningsbalanse og det må leveres næringsoppgave for denne virksomheten.
 
Les mer om dette under budsjettdokumentene til statsbudsjett 2014.