Erfaringsdag for fellesråd og menighetsråd

I etterkant av revisjon av regnskapene for 2014, så revisjonen flere problemstillinger som var felles for flere fellesråd og menighetsråd på Romerike. Romerike revisjon IKS inviterte derfor til en felles erfaringsdag for alle som jobber med fellesråd og menighetsråd med spesielt fokus på regnskap og budsjett.
 
Det ble en vellykket erfaringsdag med mange deltakere. Tilbakemeldinger viser at deltakerne fikk mye faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og det var mye engasjement fra deltakerne fra nesten hele Romerike.

 
 

Relevant informasjon