Kommunal revisjon på Kommunalpolitisk toppmøte 2015

Kommunalpolitisk%20toppm%C3%B8te%202015

F.v.: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF, adm. direktør Laila Nagelhus, Østfold kommunerevisjon IKS, avd.leder Oddny Ruud Nordvik, Romerike revisjon IKS og styreleder Per Olav Nilsen, NKRF. Foto: NKRF

KS samlet kommune-Norge til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo denne uka. Temaet for dagens toppmøte var: Skodd for framtida - hvordan skal vi forberede oss på fremtidige utfordringer? Hvilke krav til endringer vil kommunereformen føre til? Finn ut om du er skodd for framtida!

Sammen med NKRF og Østfold kommunerevisjon IKS representerte Romerike revisjon IKS kommunal revisjon med en felles stand på denne sentrale og viktige møteplassen for ordførere, rådmenn og andre kommunetopper.

De samme var også representert med en felles stand på Rådmannslandsmøtet til KS dagen før.

Standen ble godt besøkt begge dager, og det felles budskapet fra kommunal revisjon ble synliggjort overfor de viktiste beslutningstakerne i kommune-Norge.