Ny kommunelov - intervju med Nina Neset, medlem av Kommunelovutvalget

Kommunelovutvalget som ble oppnevnt i juni 2013, skal levere sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av 2015.

Les hele intervjuet med Nina Neset her