Forslag til ny kommunelov

Forslaget til ny kommunelov legger vekt på styrke det kommunale selvstyre.
Benytt muligheten til å påvirke resultatet ved å avgi en hørignsuttalelse slik at den nye loven gir gode rammer får styre og utvikle det lokale folkevalgte nivå i Norge. Daglig leder Nina Neset i Romerike revisjon har vært medlem av utvalget som har kommet med forlag til en revidert kommunelov ( NOU 4:2016).
Hun tilbyr i disse dager foredrag til kommunene på Romerike om utvalgets arbeid og forslag.
Høringsfrist på NOUen er satt til 6. oktober 2016.
Les mer her
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: