Resultat kommunene på Romerike

Alle kommunene på Romerike har avlagt regnskap med positive resultat(mindreforbruk) i 2015.  De aller fleste kommunene hadde også et netto driftsresultat som ligger innenfor anbefalt nivå.  Gjennomsnitt resultatgrad for kommunene på Romerike var på 2,9 %.  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at resultat graden bør være på minst 1,75%, andre anbefaler at dette måltallet bør være rundt 3 %.

 

 

 

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: