Ledig stilling

bannerfarge

Vil du være med å bidra til utvikling og forbedring i Norges mest folkerike region?


Vi søker deg som er erfaren samfunnsviter eller jurist med interesse for kommunal sektor, og engasjement for at kommunenes oppgaver løses til felleskapets beste. Vi gjennomfører undersøkelser innen alle kommunens ansvarsområder. Det kan for eksempel dreie seg om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitet i skolen, effektivitet i byggesaksbehandling eller god internkontroll for gjennomføring av investeringsprosjekter. Våre rapporter, med vurderinger og anbefalinger, skal bidra til de folkevalgtes kontroll med administrasjonen og læring og forbedring i kommunene.

Vi ser etter deg som
  • har mastergrad innen samfunnsfag eller rettsvitenskap
  • har erfaring fra utredning, evaluering eller forskning
  • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • samarbeider godt med andre, men også trives med selvstendig arbeid
  • er nysgjerrig og analytisk anlagt, med evne til å jobbe systematisk med prosjektarbeid og rapportskriving
  • er initiativrik, motivert og fleksibel med hensyn til varierte arbeidsoppgaver

Dersom du er samfunnsviter kreves solid metodekunnskap og erfaring innen både kvalitativ og kvantitativ metode, herunder kjennskap til analyseverktøy som R, Excel, Power Bi ol. Prosjektledererfaring og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. Dersom du er jurist, er det en fordel med kompetanse i offentlig rett og selskapsrett, samt erfaring fra arbeid i stat, kommune eller annen offentlig virksomhet.

Vi kan tilby
  • interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, der du får mulighet til å utgjøre en forskjell
  • gode utviklingsmuligheter i et kompetent og tverrfaglig miljø
  • lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
  • et godt sosialt miljø med kontorer sentralt plassert rett ved jernbanestasjonen på Jessheim

Romerike revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av de elleve kommunene på Romerike. RRI har 22 ansatte og kontorer en kort togtur ut av Oslo, sentralt på Jessheim. Selskapets formål er å ivareta en viktig demokratisk funksjon ved å føre kontroll på oppdrag fra de folkevalgte i kommunene. Selskapet har to like store avdelinger der den ene avdelingen driver med finansiell revisjon og den andre med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det er til sistnevnte avdeling vi søker en ny medarbeider. 

 

Opplysning om stillingen


Revisjonssjef Nina Neset
tlf 92 40 08 32

Avdelingsleder 
Øyvind Nordbrønd Grøndahl
tlf 41 59 66 58

Søknad med CV sendes til postmottak@romerikerevisjon.no.

Søknadsfrist:   20.01.2021

 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: