Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) - eierskapskontroll (2015)

RRi-RGB
Øvre Romerike Avfallsselskaps formål er å drive innsamling og behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Revisjonen har i rapporten blant annet gjennomgått eierkommunenes eiermelding og rammevilkårene for eierstyringen.