Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Øvre Romerike Brann- og redning IKS(ØRB) - eierskapskontroll (2016)

RRi-RGB
Selskapet skal på en helhetlig møte ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av brannvesen i medhold av lov og forskrift. Revisjonen har blant annet undersøkt rammevilkårene for eierstyring og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.