Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Aurskog.Høland Utviklingsselskap AS (AHU) - eierskapskontroll (2015)

RRi-RGB
Aurskog Høland Utviklingsselskaps formål er å tilrettelegge for utvikling av nye og bevaring av eksisterende arbeidsplasser […] ved å erverve næringsområder for næringsformål og utvikle disse for videresalg. Revisjonen har blant annet undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres for selskapet, herunder oppfølging av eierinteressene.