Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Digitale Gardermoen (DGI) - inngåelse og oppsigelse av kontrakt om ny leveranseplattform

FaktaarkDGI
Revisjonen har undersøkt hva som skjedde i den såkalte «Tieto-saken», der DGI inngikk en kontrakt med Tieto om leveranse av ny tjenesteplattform. I rapporten redegjøres det for hvilke risikovurderinger som ble gjort før kontraktsinngåelse i januar 2017, hvordan problemene som oppsto ble fulgt opp av ledelsen og styret i DGI og hvilke vurderinger som ble gjort ved oppsigelse av kontrakten i september 2017. Dessuten har revisjonen kartlagt og vurdert informasjonen som ble gitt fra DGI til de seks eierkommunene. Undersøkelsen viser at på grunn av behovet for konfidensialitet i denne saken, ble ikke vanlige rutiner for informasjonsflyt til eierkommunene fulgt. Styreprotokollene ble oversendt sent og sladdet der Tieto-saken var omtalt, men de fleste rådmennene har løpende informert sine ordførere, noe som i stor grad har gjort at de fleste ordførerne følte seg godt informert i saken. Revisjonen vurderer det slik at hadde samarbeidet hatt et eierorgan kunne informasjon om denne konkrete saken i større grad latt seg håndtere innenfor de rammene av konfidensialitet som saken krevde.
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: