Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse

Fakaark