Romerike-revisjon-RGB

Eierskapskontroll AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Faktaark%20AH%20utbyggingss
Revisjonen har undersøkt eierstyringen av AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap. Selskapet eies 100 % av Aurskog-Høland kommune. Undersøkelsen ser blant annet på kommunens eierstyring og om eierstyringen utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen ser også på om det er tatt stilling til driften i selskapet opp mot regelverket om forbud mot offentlig støtte.