Romerike-revisjon-RGB

Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune

Faktark%20Eidsvoll%203%20bilder
Undersøkelsen viser blant annet at Eidsvoll kommune er i en prosess for å implementere et nytt, elektronisk internkontrollsystem og at tilstanden på formålsbyggene ikke er tilfredsstillende kartlagt. Rapportens hovedfunn presenteres i faktaarket. Konklusjoner og anbefalinger finner du i rapportens sammendrag.