Romerike-revisjon-RGB

Forvaltningsrevisjon spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage Fet kommune

Faktaark%20Fet
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfyllt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen med blant annet revisjonens vurderinger gis i rapportens sammendrag.