Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS (NRBR) - eierskapskontroll (2016)

RRi-RGB
Nedre Romerikes Brann- og Redningsvesen skal ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Revisjonen har blant annet undersøkt eierkommunenes eiermeldinger og hvordan eierstyringen praktiseres i selskapet.