Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Nedre Romerike Vannverk IKS og Sentralrenseanlegget RA 2 AS (Strandveien 1 AS) - eierskapskontroll (2015)

RRi-RGB
Revisjonen har undersøkt hvordan eierstyringen praktiseres i selskapene og status for avvikling av selskapene.