Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

OrvbitArena AS - eierskapskontroll (2017)

RRi-RGB
OrbitArena AS’ hovedoppgave er å drive yrkesmessig attføring som godkjent tiltaksarrangør for NAV. Revisjonen har blant annet holdt eierkommunenes eierstyring opp mot KS 21 anbefalinger for god eierstyring.