Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Revisjonsrapport

Romerike-revisjon-RGB
Styret i SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE forespurte Romerike revisjon IKS om å undersøke SNRs organisasjon, administrasjon og oppgaveportefølje våren 2014. Revisjonen avla sin rapport i januar 2015.