Romerike-revisjon-RGB

Last ned som PDF

Skedsmo kommune - eierskapskontroll (2018)

RRi-RGB
Revisjonen har undersøkt eierstyringen i Skedsmo kommune. Undersøkelsen gikk blant annet ut på opplæring av folkevalgte i eierstyring, om kommunen har tilfredsstillende rutiner for eierstyring og hvordan rutinene for forankring av sakene praktiseres med gjennomgang av tre kommunalt eide selskaper.