Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Eierskapskontroll

Det er kontrollutvalgene som avgjør hvilke prosjekter som prioriteres, og revisjonen er gjennomfører av kontrollene. Kommunens eierskap i selvstendige rettssubjekt har økt de senere år. Formålet med den lovpålagte og obligatoriske delen av selskapskontrollen (eierskapskontrollen) er:
 
  • å vurdere om den som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (det er ikke en kontroll av selskapet som sådan). 
  • et instrument for å sikre at kommunalt eide selskaper underlegges demokratisk innsyn og kontroll.Selskapskontrollen tar utgangspunkt i en praktisk veileder utgitt av Norges Kommunerevisorforbund som fungerer som en mal for arbeidet som utføres.

Selskapskontrollen tar utgangspunkt i en praktisk veileder utgitt av Norges Kommunerevisorforbund som fungerer som en mal for arbeidet som utføres.
 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: