Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny

Forvaltningsrevisjon

Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller en forvaltningsrevisjon. Bestillingene om forvaltningsrevisjon tar ofte utgangspunkt i en analyse av kommunens virksomhet og en plan for forvaltningsrevisjon. Prioriteringene av prosjekter gjøres ut i fra vurderinger av hvor det er størst risiko for mangler eller feil, og hvor konsekvensene av dette antas å være størst.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:
  • bidra til økt effektivitet og måloppnåelse i kommunene
  • sikre at kommunene driver i samsvar med gjeldende regelverk
  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet

Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.

Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon. Forvaltningsrevisjon foretas i henhold til god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.