Økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll kommune

28.04.2022 23:21
NAV i Eidsvoll har hatt store utfordringer i saksbehandlingen og oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere. Revisjonens undersøkelse viser at rutiner og praksis på sosialhjelpsområdet nå er forbedret. Den viser også en positiv utvikling når det gjelder oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere. Revisjonen anbefaler at det i større grad må sikres en enhetlig kartleggings- og rapporteringspraksis på området.