Barneverntjenesten i Lørenskog kommune

28.04.2022 16:27
Det er blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon som ser nærmere på organisering, ressursbruk, saksbehandling, forebyggende virksomhet og internkontroll for barneverntjenesten i Lørenskog.